Новости

Russia Power 2012

Компания TEDOM под защитой Czech Trade приняла участие в третьей международной выставке Russia Power 2012, проходящей в марте Москве, где около 230 экспонентов представило свою продукцию в области малой и средней энергетики.

Изобразить целый текст

Отгрузка когенерационной установки в Лондон

«Kingsland Wharves» представляет собой девелоперский проект по строительству престижных апартаментов в центре Лондона на берегу реки, включающий реконструкцию старых объектов и строительство новых.

    Изобразить целый текст

Следующая установка для Англии

Для спортивно-развлекательного центра в английском городе Рочдейл была поставлена когенерационная установка TEDOM Cento T180.   

Изобразить целый текст

Установки для Сиднея выехали из Горжовиц

Несколько дней назад была проведена отгрузка части оборудования по назначению Сидней, Австралия.  Две когенерационных установки единичной мощностью 1,6 кВт серии Quanto в контейнере.   

Первая когенерационная установка Micro T30 по использованию канализационных газов в Чехии

Компания TEDOM в сотрудничестве с фирмами JEWA Export – Import s.r.o. и Lorenc TZB s.r.o., приняла участие в комплектной реконструкции котельной в ареале водоочистной станции в гор. Ческа Вес.

Изобразить целый текст

20 let společnosti TEDOM

Dne 9. června 2011 si TEDOM slavnostní akcí na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou připomněl 20 let od svého vzniku. Oslavy se zúčastnilo 250 hostů z řad významných zákazníků a obchodních partnerů. Část z nich přijela i ze zahraničí.

Na pódiu se sešli všichni bývalí společníci, kteří zavzpomínali na začátky budování společnosti v 90. letech 20. století. Současní akcionáři pak nastínili výhled dalšího vývoje firmy TEDOM.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům za to, že nám umožnili růst a rozvíjet se. Poděkovat  bychom chtěli také našim zaměstnancům, protože bez nich by TEDOM po 20 letech existence nebyl tam, kde je: mezi významnými českými firmami s ambicí dále se rozvíjet a prosazovat na evropské i celosvětové úrovni.

ČEZ Energo, s.r.o. – společný podnik TEDOM a.s. a Skupiny ČEZ

Instalaci a provozování lokálních zdrojů elektřiny a tepla zajistí nově založená společnost ČEZ Energo, s.r.o. Nový společný podnik TEDOM a.s. a skupiny ČEZ provozuje již od svého vzniku 45 kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 12 MW. Cílem této společnosti je budování a následné provozování dalších kogeneračních zdrojů elektřiny. Generálním ředitelem a jednatelem byl jmenován Michal Rzyman, dalšími jednateli jsou Ivo Poukar a Lumír Žák. Podrobnější informace v tiskové zprávě.

Informace o fúzi

Dne 1. 11. 2010 byl uskutečněn proces fúze sloučením společností TEDOM s.r.o., TEDOM Energo s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a Jesenická tepelná společnost s.r.o. se společností TEDOM Holding a.s. Nová obchodní forma nástupnické společnosti zní TEDOM a.s. Sídlo společnosti zůstává ve Výčapech. Ke dni účinnosti zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku přešla všechna práva a povinnosti společností TEDOM s.r.o., TEDOM ENERGO s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o., na nástupnickou společnost TEDOM a.s.

« Предыдущий 1 3 5 6 7 8 9 Следующий »